1. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn không khớp với sổ cái

2. HTK bị âm, NXT có giá trị mà ko có số lượng…

3. Xuất hàng, nhập hàng bị nhầm mã hàng với nhau, dẫn tới kết quả kiểm kê cũng bị sai lệch

4. Mở một mã hàng cho nhiều loại hàng hóa nghe tên thì giống nhau nhưng thực tế khác chủng loại nhau (thể hiện là giá khác nhau nhiều), điều này dẫn tới chi phí xuất kho chưa thực sự chuẩn

5. Trích lập dự phòng chưa có đủ hồ sơ theo quy định

6. Áp dụng chưa nhất quán phương pháp tính giá xuất kho, ví dụ: PP đã chọn là bình quân nhưng kế toán đôi lúc lại tick vào đích danh trong phiếu xuất.

7. Xác định dự phòng hàng tồn kho cho từng sản phẩm đơn lẻ chữ không phải là theo từng loại sản phẩm. (Theo TT 200 phải là xác định cho từng loại chứ ko phải từng sản phẩm.

VD: Nếu loại hàng A có 10 sản phẩm, trong đó có 1 sản phẩm có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc, nhưng mà giá trị thuần của 10 sản phẩm A vẫn lớn hơn giá gốc thì không phải trích lập dự phòng. Nếu các bạn trích lập cho 1 sản phẩm A đó có thể có rủi ro về thuế. Vấn đề này đã thể hiện trong công thức tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 48 năm 2019 về trích lập dự phòng rồi và nó cũng được một số chuyên gia đầu ngành về kế toán đã xác nhận qua giảng dạy và tập huấn (mình không tiện nêu tên) còn nếu các bạn chưa cảm thấy an tâm về vấn đề này thì có thể làm công văn hỏi thuế là an toàn nhất 🙂 )

8.Tính giá thành chưa đúng. Cái này thì rộng lớn bao la lắm. Nhưng nguyên tắc tính giá thành cơ bản là: Xác định NVL trực tiếp cho từng loại thành phẩm, đơn hàng…những cái nào ko theo dõi riêng được thì phân bổ theo tỷ lệ phù hợp. Trong trường hợp xuất chung, không theo dõi riêng được, các bạn có thể áp dụng theo phương pháp hệ sổ cho từng loại mặt hàng. Nguyên tắc: Số liệu bảng tính giá thành phải khớp với Sổ cái và NXT: Về giá trị chi phí, về sản lượng nhập kho trong kỳ tính giá thành …….

9. Hàng hóa biếu tặng, khuyến mại không chịu xuất hóa đơn (Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.)

10.Bạn không loại trừ chi phí tính thuế đối với hàng hóa tổn thất mà ko phải do các nguyên nhân sau “Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường” và “với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn”

11. Hạch toán chi phí sản xuất chung cố định (ví dụ khấu hao) tương ứng với phần thành phẩm sản xuất thấp hơn mức công suất bình thường vào giá thành —> theo quy định là phải vào giá vốn.

-Sáng Nguyễn-

Leave a Reply

Your email address will not be published.