Tải file Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Tổng hợp file excel dành cho kế toán sử dụng theo thông tư 22/2014/TT-BTC bao gồm: Nhật ký thu-chi, sổ cái, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, phân bổ chi phí,…

File excel kế toán cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC

file-excel-ke-toan-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc

Lưu ý:

– File sử dụng trên excel 2007 trở lên vì một số công thức chỉ chạy trên excel 2007

– File chỉ mang tính chất tham khảo. Một phố phần hành vẫn chưa hoàn thiện khi nào hoàn thiện hơn tác giả sẽ chia sẻ sau

 File excel kế toán theo hình thức NKC theo TT 200/2014/TT-BTC

 File-excel-ke-toan-theo-hinh-thuc-NKC-theo-TT-200-2014-TT-BTC

File làm excel kế toán theo hình thức nhật ký chung, đã cập nhật theo chế độ kế toán 2015 – TT 200/2014/TT-BTC. Ở phần báo cáo tài chính có ghi chú công thức để các bạn tiện tham khảo

Phần mềm kế toán excel theo thông tư 200/2014

Đây là phần mềm kế toán free nên người soạn thảo chú trọng đên giao diện: đơn giản dễ sử dụng, chủ yếu dùng macro trong excel để lấy số liệu và lên báo cáo

Muốn sử dụng được phần mềm thì phải thiết lập lại trust center: vào click chọn theo thứ tự sau: File/Option/Trust center/Trust center setting/Macro setting/enable all macro

Phan-mem-ke-toan excel-theo-thong-tu-200-2014

File-excel-ke-toan-theo-hinh-thuc-NKC-theo-TT-200-2014-TT-BTC

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI

1 Đã cập nhật các loại báo cáo đầy đủ áp dụng theo mẫu của TT 200/2014, tính luôn số đầu kỳ của các BCTC

2 Database chỉ sử dụng cho 4 năm, tuy nhiên lời khuyên là bạn chỉ nên chỉ sử cho 1 đến 3 năm tùy theo khối lượng chứng từ, bút toán của công ty các bạn.

3 Các báo cáo được lấy số liệu chỉ bằng click chuột vào menu

4 Phần nhập xuất kho và bán hàng nhập chung cùng với các phân hệ khách trên màn hình nhập liệu

5 Phần mềm dùng macro để lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung

6 Bổ sung phần theo dõi chi phí phân bổ ngắn hạn, dài hạn, TSCĐ và chi phí trích trước

7 Đầy đủ các sổ chi tiết, sổ cái, sổ nhật ký

8 Số dư đầu kỳ cho tất cả các tháng và 4 năm.

Phần mềm sổ sách bằng excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Lưu ý: PM chỉ chạy tốt 2007 trở lên vì 2003 không hỗ trợ các hàm có đuôi “S”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

+ Mọi nghiệp vụ phản ánh lên NKC từ nhật ký chung ra các sổ tự động:

+Phân hệ sổ sách:

– Các phiếu thu , chi , hoạch toán kế toán
– Sổ cái các tài khoản
– Cân đối phát sinh
– Cân đối kế toán
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Lưu chuyển tiền tệ
– Tự động kế chuyển các chi phí – doanh thu trong tháng từ tài khoản loại 6-9 chú ý khi xóa dữ liệu thì để lại các mục này nằm cuối trang NKC
– Tự động kết chuyển lãi lỗ và hoạch toán bút toán lãi lỗ

+Phân hệ Nhập xuất tồn:

– Đặt mã ở Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
– Nhập phát sinh ở sheet nhập xuất

+Theo dõi chi chi tiết giá thành:

  1. – Giá thành đăng ký bên danh mục khách hàng
  2. – Khi kết chuyển : Nợ 154/ co 621,622,627 thì đánh mã đối tượng vào cột ghi chú để tính giá thành

DOWNLOAD TẠI ĐÂY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *