Sản phẩm | Dịch vụ

Kinh nghiệm triển khai

Phát triển ứng dụng đặc thù

Chúng tôi có kinh nghiệm lập trình, triển khai ứng dụng mobile theo ngành nghề & công ty đặc thù.

Xem thêm ...

Quản lý tài chính, kế toán

Chúng tôi có trên 10 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp, có chỉnh sửa theo yêu cầu đặc theo sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm ...

Chỉnh sửa theo nhu cầu

Sau khi triển khai phần mềm đóng gói, chúng tôi sẽ nhận khảo sát, lập trình & triển khai theo nhu cầu đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. Cam kết hỗ trợ lâu dài theo sự phát triển của công ty.

Xem thêm ...