Tải file excel lập & phân tích báo cáo tài chính. Tổng hợp các file excel hữu ích về báo cáo ngân hoạt động ngân sách, bài giảng, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị chi phí, sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

File excel gồm có:

1. File excel Báo cáo ngân sách hoạt động và bài giảng

2. File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu theo ngành

3. File báo cáo quản trị chi phí hoạt động theo dõi được nhiều kỳ

4. File Excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

5. File excel mẫu về trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

File excel báo cáo ngân sách hoạt động hàng năm và bài giảng.

bài-giang-lap-ngan-sach-hoat-dong-hang-nam

Hình ảnh: Bài giảng hướng dẫn lập ngân sách hoạt động hằng năm.

bao-cao-ngan-sach-hoat-dong-va-bai-giang

Hình ảnh: File excel báo cáo ngân sách hoạt động trong kỳ.

Kinh tế khó khăn, doanh nghiệp (DN) tìm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm thiểu rủi ro nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất có thể. Trong đó, quản lý ngân sách chặt chẽ được xem là một trong những giải pháp hữu nhất để quản lý dòng tiền.

Lập ngân sách giúp DN chủ động nguồn tiền, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn tiền, điều phối các hoạt động tài chính cũng như kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính. Không những thế, lập ngân sách còn giúp phối hợp các hoạt động của các bộ phận trong DN, từ đó nêu cao tinh thần tập thể. Việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong DN khiến mọi hoạt động trong DN minh bạch, rõ ràng.

File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu theo ngành

– Đề sử dụng file, đầu tiên các bạn nhập số liệu của bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ như hình dưới

file-excel-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-mau-theo-nganh

– Nhập dữ liệu vào phần báo cáo lãi lỗ

file-excel-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-mau-theo-nganh1

– Sau đó xem kết quả các chỉ số tài chính và so sánh với các ngành nghề

file-excel-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-mau-theo-nganh2

File Excel báo cáo quản trị chi phí hoạt động theo dõi được nhiều kỳ

file-excel-bao-cao-quan-tri-chi-phi-theo-doi-duoc-nhieu-ky

file-excel-bao-cao-quan-tri-chi-phi-theo-doi-duoc-nhieu-ky1

file-excel-bao-cao-quan-tri-chi-phi-theo-doi-duoc-nhieu-ky2

Bạn nào có nhu cầu dùng mẫu báo cáo tổng quan về chi phí thì tải về tham khảo và áp dụng nhe. Đây là báo cáo mình tự soạn để công ty cũng như kế toán có thể kiểm soát được chi phí theo tháng, các năm khác nhau, dựa vào báo cáo này có thể điều chỉnh và đưa kế hoạch chi phí cho các năm tiếp theo

Hệ thống gồm:

  • Báo cáo chi phí theo tháng của năm
  • Báo cáo chi phí bình quân theo cửa hàng
  • Báo cáo chi phí theo tỷ lệ chi phí
  • Báo cáo chi phí theo khoản mục phí
  • Thống kê top chi phí của tháng, của năm

 Tác giả: Tô Thanh Hương

File Excel sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về chế độ kế toán chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để tiện cho các bạn nắm bắt các nghiệp vụ và những thay đổi của thông tư. Các bạn vui lòng tải về “Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC” trong file đính kèm

Sổ tay tóm tắt nghiệp vu thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần

1. Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gởi, khoản phải thu phải trả, tài sản cố định…

File-Excel-so-tay-tom-tat-nghiep-vu-thong-tu 200-2014-TT-BTC

2. Các tài khoản áp dụng bao gồm: Nguyên tắc hạch toán từng tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ kế toán theo tài khoản.

so-tay-thong-tu-200

Tài liệu và file excel mẫu về trình bày và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bộ tài liệu gồm

1. File: “Chuyen de Lap va Trinh bay BC LCTT – Slides CF in-direct.xls”: Hướng dẫn chi tiết các bước lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel từ báo cáo tài chính

2. File: “Lap va Trinh bay BC LCTT gian tiep.xls”: Nguyên tắc và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

3. File: “Lap va Trinh bay BC LCTT truc tiep.xls”: Nguyên tắc và cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

4. File: “Bai_tap_so_2_for practice.xls” và “Bai_tap_so_3-for practice.xlsx” bài tập thực hành

5. File: “Dap_an.docx”: Bài giải bài tập thực hành

6. File: “VACPA – Chuyen de Lap va Trinh bay BCTC – Baitaptinhhuong.docx” bài tập tình huống

DOWNLOAD TẠI ĐÂY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *