Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

* Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:

VD: Quà 10.000.000 VNĐ

VAT: 1.000.000 VNĐ

TH1: Nếu nhập kho xong mới xuất hàng:

1/ Nhập kho

Nợ 156: 10.000.000
Nợ 1331: 1.000.000
Có 331/111/112: 11.000.000

2/ Xuất hàng mang đi biếu: (Có xuất hóa đơn bán hàng)

Nợ 642/641: 11.000.000
Có 156: 10.000.000
Có 3331:1.000.000

TH2: Mua về xuất thẳng:

Nợ 641/642: 11.000.000
Nợ 1331:1.000.000
Có 111/112/331: 11.000.000
Có 3331:1.000.000

B. Cách hạch toán hàng hoá, tài sản biếu tặng mới nhất

1. ĐỐI VỚI DN ĐI CHO BIẾU TẶNG

Bước 1: Mua hàng về để đi cho biếu tặng

Trong trường hợp này, các bạn hạch toán như khi mua hàng bình thường. Các bạn nhớ Thuế GTGT đối với các hàng hóa này được khấu trừ.

Nợ TK 152,153,156,211…
Nợ TK 133
Có TK 111,112,131

Bước 2: Xuất hàng cho biếu tặng

Đối với đối tượng ngoài doanh nghiệp. Các bạn thực hiện như sau:

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)
Nợ TK 6421 (Nếu DN áp dụng theo QĐ 48)
Có TK 152,153,156,211…

Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá bán của hàng cho biếu tặng.

Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)

Khấu trừ Thuế GTGT đầu vào và đầu ra.

Nợ TK 133
Có TK 333

Đối với cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp:

Chi phí để mua hàng tặng Cán bộ, Công nhân viên được lấy từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi. Do đó:

Ghi nhận doanh thu được trả từ Qũy Khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 155, 156

2. ĐỐI VỚI BÊN NHẬN

Các bạn lưu ý: Theo khoản 10 điều 1 TT 26/2015/TT-BTC quy đinhỵ bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán tiền, do đó bên nhận sẽ không có chứng từ thanh toán, nên cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng.

2.1 TRƯỜNG HỢP HÀNG ĐƯỢC CHO BIẾU TẶNG LÀ HÀNG NỘI ĐỊA:

Các bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 156, 242, …
Có TK 711

2.2 Trường hợp hàng được cho biếu tặng là hàng nhập khẩu phi mậu dịch (hàng nhập khẩu không mang tính chất thương mại)

Các bạn hạch toán như sau:

Khi nhận hàng hóa, kế toán ghi nhận trị giá lô hàng:

Nợ TK 152, 156, 211, 642: Nguyên vật liệu, hàng hóa, chi phí
Có TK 711 : Theo giá tính thuế của Hải quan

Nếu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH

Nếu có chứng từ nộp thuế nhập khẩu:

Nợ TK 3333: Thuế XNK
Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH

Kết chuyển thuế nhập khẩu vào chi phí, nếu đã ghi nhận giá trị hàng cho biếu tặng theo giá thị trường, giá Hải quan

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 3333: Thuế XNK

Chứng từ sử dụng Để hạch toán quà tết kế toán cần có những chứng từ sau:

a. Quà tết tặng khách hàng:

Chứng từ gồm:

• Hoá đơn đầu vào mua quà
• Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( nếu có)
• Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu tặng)

b. Quà tết tặng nhân viên

• Hoá đơn mua quà tết
• Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( Nếu có)
• Hoá đơn đầu ra ( nếu không có quy định tặng quà tết là phúc lợi của doanh nghiệp trong các hồ sơ liên quan)
• Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên
• Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp

Lưu ý: Chứng từ kèm theo đối với trường hợp cho biếu tặng hàng hóa, tài sản này bao gồm: 

– Biên bản giao nhận tài sản, hàng hóa
– Hóa đơn GTGT
– Hóa đơn vận chuyển tài sản, hàng hóa (nếu có)
– Hồ sơ gốc của tài sản, hàng hóa
– Các giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản (nếu có). Ví dụ: Quyền sở hữu ô tô, xe máy …

– Vũ Thái – 

Leave a Reply

Your email address will not be published.