Bài viết dưới đây xin chia sẻ tới các bạn kế toán 10tình huống về thuế TNCN được Tổng Cục Thuế trả lời trực tuyến. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn kế toán có thêm kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức và sự tự tin trong quá trình làm việc.

1. Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm cuối cùng là ngày nào?

Tình huống 1: Thời hạn người nộp thuế thực hiện gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019?

Trả lời: Người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN :

+ vào ngày thứ 90 kể từ ngày chia cắt niên độ (31/12/2019)

+ Đối với trường hợp phải nộp thêm: 30/03/2020

+ Đối với trường hợp : nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế: hồ sơ quyết toán có thể nộp sau ngày 30/03/2020.

2. Những khoản thu nhập không phải quyết toán thuế TNCN?

Tình huống 2: Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì có 10 khoản thu nhập chiụ thuế TNCN. Vậy khoản thu nhập nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN?

Trả lời: Chỉ có khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm.

3. Các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp?

Tình huống 3: Trường hợp nào doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập (TCCTTN) phải quyết toán thuế TNCN?

Trả lời: TCCTTN :

– không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế phải có trách nhiệm khai :

+ quyết toán thuế và

+ quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.

– Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

4. Những thu nhập phải quyết toán thuế TNCN của năm?

Tính huống 4: Tất cả cá nhân có thu nhập đều phải quyết toán thuế TNCN đúng không?

Trả lời: Không phải cá nhân nào cũng quyết toán thuế TNCN mà chỉ các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế khi:

– Có số thuế phải nộp thêm khi quyết toán thuế;

– Hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

5. Các hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế TNCN?

Tính huống 5: Cá nhân thuộc diện quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế thì phải chuẩn bị những hồ sơ nào?

Trả lời: Cá nhân khi quyết toán phải chuẩn bị các tài liệu sau:

a. Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT- TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu biểu ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015).

b. Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

c. Các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) _Bản chụp

d. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài

6.Khi nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Tình huống 6: Từ tháng 05-2019 đến nay tôi đang làm việc tại công ty và công ty đã khấu trừ thuế TNCN hàng tháng. Tuy nhiên đến tháng 02-2020 công ty gửi danh sách những người đã làm tròn 1 năm thì viết giấy ủy quyền để công ty thực hiện quyết toán thuế thay. Tôi là đối tượng chưa làm đủ 1 năm, vậy số tiền thuế TNCN mà công ty đã khấu trừ của tôi rồi vậy tôi có phải nộp quyết toán thuế TNCN?

Trả lời:

Trường hợp trong năm 2019 nếu chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty (kể cả trường hợp chưa làm đủ 12 tháng), ông có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay.

Trường hợp trong năm 2019 ông có thu nhập từ 2 nơi trở lên thì ông phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, công ty chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho ông.

7. Thời điểm được giảm trừ gia cảnh là khi nào?

Tình huống 7: Đầu năm, một số cá nhân đăng kỷ giảm trừ người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con chậm hơn quy định (tháng 03-2020 cá nhân gửi công ty nộp cơ quan thuế). Tuy nhiên, họ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng 01-2019. Vậy bây giờ, tháng 3-2020, cá nhân này đăng ký lại thì công ty có được đăng kỷ giảm trừ gia cảnh lại với cơ quan thuế và được tính từ tháng 01-2019 hay không.

Trả lời:

Trường hợp có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đăng ký muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con thì khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Như vậy, bà được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng là tháng 01-2019.

8. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi nào?

Tính huống 8: Người vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cổ tức của 1 đơn vị chi trả, quyết toán thuế như thế nào? Có ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thuế được không?

Trả lời:

Khoản thu nhập từ đầu tư vốn (cổ tức được chia, đã khấu trừ thuế 5%) không phải quyết toán thuế, nếu trong năm bạn chỉ có duy nhất 1 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một đơn vị chi trả thu nhập thì bạn có thể ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thuế thay.

9. Khi nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để quyết toán thuế?

Tình huống 9: Hàng năm tôi đóng thuế thu nhập cá nhân khoảng 50 triệu đồng, cơ quan trừ vào lương hàng tháng, khi đã hoàn tất việc đóng thuế thì tôi có nhận được hóa đơn đỏ từ Cục thuế không? Việc nhận hóa đơn là mặc nhiên cơ quan nhận về và giao lại cho người đã hoàn tất thuế hay cá nhân phải tự đi làm thủ tục để nhận hóa đơn đỏ?

Trả lời:

Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu trong năm chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập này, ông có thể ủy quyền cho công ty nơi ông làm việc quyết toán thuế thay, và trường hợp này đơn vị chi trả thu nhập sẽ không cấp chừng từ khấu trừ thuế nữa.
Trường hợp không ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay thì yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế để trực tiếp quyết toán thuế với CQT.

10. Thu nhập dưới 9 triệu có phải quyết toán thuế TNCN không?

Tình huống 10: Tôi đã nghỉ hưu và có lương 3 triệu đồng một tháng. Hiện tôi có đi làm với mức lương 7 triệu đồng. Xin hỏi với thu nhập như vậy tôi có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không? Nếu trong trường hợp cả hai khoản thu nhập trên lớn hơn 9 triệu đồng một tháng thì tôi có phải nộp thuế?

Trả lời:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền lương hưu bạn nhận được là thu nhập được miễn thuế; ngoài ra bạn có đi làm và có thu nhập tiền lương là 7 triệu đồng thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và không phải quyết toán thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.