image description

Bài viết này được đúc kết lại sau nhiều năm nghiên cứu thị trường e-commerce của nhóm e-commerce, kết hợp với 1 số ý mà nhóm cho là chính xác từ Marcelo Wesseler tại Hội thảo thương mại điện tử châu Á (Asia E-Commerce Conference).