Sau khi nhận yêu cầu tư vấn từ khách hàng, nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ sẽ tiến hành tư vấn theo các bước như sau:

1. Lấy yêu cầu khách hàng
Nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ sẽ lấy thông tin về nhu cầu quản lý thực tế của Quý khách hàng thông qua email, call trực tiếp hoặc bằng văn bản. Sau đó nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ sẽ tiến hành phân tích yêu cầu cho khách hàng.

2. Phân tích yêu cầu
Dựa theo thông tin khách hàng cung cấp nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ  tiến hành phân tích yêu cầu để nhận diện ra chính xác nhu cầu thực tế là gì để có thể đưa ra lời tư vấn hợp lý.

3. Đưa ra tư vấn
Sau khi phân tích yêu cầu khách hàng, nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ sẽ phản hồi hướng tư vấn để giúp khách hàng giải quyết được khó khăn mình đang gặp phải một cách tốt nhất

4. Nhận phản hồi & tư vấn giải pháp phù hợp
Sau khi nhận được lời tư vấn từ nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ, Quý khách hàng sẽ phản hồi lại và chúng tôi sẽ cân nhắc lại lần cuối cùng để đưa ra giải pháp tư vấn phù hợp cho Quý khách!