Quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ tại cửa hàng, siêu thị
Quản lý bán lẻ trên phần mềm POS+


Màn hình cập nhật bán lẻ tại quầy bán hàng đơn giản, đầy đủ nghiệp vụ giúp  việc triển khai hệ thống quản lý dễ dàng, nhanh chóng; đặc biệt là trong khâu đào tạo nhân viên thu ngân sử dụng dễ dàng hơn.

Chọn ca làm việc trên phần mềm POS+

Phiếu bán lẻ trên phần mềm POS+

Giao ca làm việc trên phần mềm POS+

Phân quyền chi tiết nghiệp vụ cập nhật bán lẻ tại quầy và quản lý bán lẻ:
 • Quyền thu ngân cập nhật bán lẻ không tự ý sửa giá trị sản phẩm
 • Quyền thu ngân cập nhật bán lẻ không tự ý điều chỉnh chính sách giá, khuyến mãi sản phẩm
 • Quyền thu ngân cập nhật bán lẻ không tự ý xoá phiếu, điều chỉnh phiếu bán lẻ (do không thấy được danh sách phiếu bán lẻ)
 • Quyền thu ngân cập nhật bán lẻ chỉ thấy được màn hình cập nhật đơn giản và chỉ được quyền thao tác trên phạm vi được quyền trên hệ thống quản lý của Doanh nghiệp
 • Tránh thất thoát thường có về số lượng sản phẩm, tiền mặt do nhân viên thu ngân bán lẻ gây nên cho Doanh nghiệp
 • Quyền quản lý thu ngân bán lẻ có thể thấy đầy đủ danh sách phiếu bán lẻ và hiệu chỉnh nếu được cấp quản lý cao hơn phân quyền cho phép
 • Quyền quản lý thu ngân bán lẻ có thể theo dõi được báo cáo bán lẻ theo ngày, theo quầy hoặc theo từng nhân viên thu ngân (không cần mất thêm thời gian để làm công tác thống kê để báo cáo công ty, cấp quản lý cao hơn)
Thao tác cập nhật đơn giản, phiếu in bán lẻ chuyên nghiệp sẽ giúp quầy bán lẻ hoạt động hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và giá trị thương hiệu cho Doanh nghiệp

Đặc biệt khi triển khai hệ thống POS Plus sẽ khắc phục được một thực tế rất khó khăn cho đối tượng Doanh nghiệp vừa có hệ thống quản lý kế toán và hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại nhiều địa điểm
 • Đối tượng Doanh nghiệp này mất rất nhiều công sức để tổng hợp số liệu bán lẻ các cửa hàng khác nhau, tập hợp số liệu báo cáo kế toán cho Doanh nghiệp
 • Hệ thống POS Plus hoạt động online và số liệu hợp nhất giữa dữ liệu các cửa hàng bán lẻ & dữ liệu kế toán công ty
 • Kế toán không cần nhập liệu lại dữ liệu bán lẻ tại các cửa hàng về công ty, hoặc mất thời gian xử lý lại các dữ liệu rời rạc tại cửa hàng
 • Tránh được các sai soát cơ bản về số liệu kinh doanh và báo cáo Doanh nghiệp
 • Dễ dàng quản lý hơn cho dù hoạt động kinh doanh có mở rộng hơn nữa về sau.
Quản lý sản phẩm, hàng hoá thống nhất và chính xác hơn thông qua hệ thống quản lý in tem, mã vạch trên phần mềmMột số báo cáo bán lẻ thông dụng:


 • Báo cáo doanh thu bán lẻ theo ngày
 • Báo cáo doanh thu bán lẻ theo nhân viên
 • Chi tiết doanh thu bán lẻ
 • Báo cáo doanh thu bán lẻ theo quầy
 • Bảng kê chi tiết bán lẻ theo mặt hàng
 • Danh sách nhân viên có doanh số cao nhất
 • Danh sách mặt hàng bán chạy nhất
 • Báo cáo doanh thu bán lẻ theo tháng/ quý/ năm
 • Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ
 • Cân đối điểm khách hàng
 • .....