THÔNG TIN QUẢN LÝ cam kết luôn cung cấp dịch vụ bảo hảnh/ bảo trì xuyên suốt trong quá trình sử dụng giải pháp, nhằm đảm bảo hệ thống phần mềm vận hành liên tục 24/24 cho Quý khách hàng.

Các hình thức hỗ trợ/ bảo hành:
1. Hỗ trợ từ xa qua internet:
Quý khách hàng sử dụng chương trình Team Viewer để chúng tôi có thể truy nhập từ xa vào xử lý hỗ trợ. Đây là cách thức hiệu quả nhất dành cho Quý khách hàng & hiệu quả công việc!

        - Xử lý nhanh
        - Ít tốn thời gian cho cả 02 bên
        - Vẫn xử lý được công việc như đến tại chổ Quý Khách Hàng
        - Hiệu quả như nhau!

2.Hỗ trợ qua điện thoại:

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng trả lời qua điện thoại hoặc tư vấn qua điện thoại liên tục, thông qua HOT LINE  08 62680851.

Hãy gọi cho chúng tôi khi Bạn cần & chúng tôi sẽ tư vấn đúng chức trách của mình

3. Hỗ trợ qua email

Hãy Email cho chúng tôi nếu Bạn có bất cứ sự cố gì hoặc cần tư vấn thêm, hay đó là sự phản hồi dịch vụ thiếu chu đáo.

Hộp mail:   info@thongtinquanly.com

Chúng tôi chân thành cám ơn!


4. Hệ thống WIKI  
5. On-site:

Nhân viên THÔNG TIN QUẢN LÝ sẽ đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để xử lý hỗ trợ.