Trên cùng hệ thống phần mềm POS+ bạn có thể sử dụng một phân hệ CRM riêng biệt và tích hợp xuyên suốt trong cả hệ thống (không cần phải triển khai 2 hệ thống riêng biệt CRM & phần mềm kế toán)

CRM - Quản lý khách hàng

Theo cách thông thường bộ phận kế toán và kinh doanh ghi chép & theo dõi riêng biệt hệ thống thông tin khách hàng, với giải pháp POS+ thì dữ liệu khách hàng của công ty có thể thống nhất hơn, kế thừa nhau hơn.
Một số tính năng nổi bật của phân hệ CRM trong giải pháp POS+:(1) Chức năng phân nhóm khách hàng:
Chức năng này phục vụ cho việc phân loại, phân nhóm khách hàng linh động để dễ dàng theo dõi, áp chính sách giá hoặc có chương trình chăm sóc đặc biệt theo từng loại khách hàng khác nhau.

(2) Phân quyền truy cập thông tin khách hàng:
Đây là một tính năng quan trọng trong phân hệ quản lý khách hàng (CRM). Mỗi người dùng, nhóm người dùng có thể được phân quyền truy cập được hoặc không truy cập được thông tin khách hàng trên hệ thống.
Mặc định phần mềm sẽ private thông tin khách hàng do chính user tạo mới ra, chỉ có quyền admin mới có thể truy cập toàn bộ thông tin khách hàng

Việc phân quyền truy cập thông tin khách hàng cũng giúp ích rất nhiều cho mô hình hoạt động chuỗi chi nhánh, đại lý hay cửa hàng. Tuy dữ liệu tập trung nhưng các đại lý có thể được private thông tin khách hàng với nhau.

(3) Thông tin chính:
Đây là khối thông tin cần thiết khai báo cho thông tin khách hàng, khoá chính của khối thông tin là trường mã khách hàng, sẽ được sử dụng xuyên suốt cho hệ thống

(4) Thông tin phân tích:
Đây là khối thông tin không cần thiết khai báo, tuy nhiên để có dữ liệu khách hàng chất lượng công ty cũng nên nhập đầy đủ thông tin này phục vụ cho việc khai thác về sau

(5) Liên hệ
Khi bạn làm việc với một công ty (tổ chức) thì đều làm việc thông qua một đầu mối liên hệ, lúc đó bạn sẽ thêm mới đầu mối liên hệ theo dõi tại tính năng này. Việc khai báo thông tin này là cần thiết, phục vụ cho nhu cầu truyền tải thông tin liên hệ tốt với đối tác trong trường hợp có thay đổi nhân sự làm việc(6) Thông tin hợp đồng:
Tính năng này giúp người dùng khai báo thông tin các hợp đồng hợp tác theo dõi với khách hàng, hầu hết các tổ chức đều cần khai báo lưu trữ khối thông tin này(7) Các giao dịch
Đây là khối thông tin lưu trữ lại tất cả lịch sử công việc của nhân viên đối với khách hàng, phân hệ này hiện bạn cũng có thể sync (đồng bộ) với google task với chỉ một thao tác ban đầu đăng nhập tài khoản gmail mà bạn đang dùng.


(8) Tài liệu
Phân hệ này giúp lưu trữ lại thông tin tài liệu, văn bản đính kèm liên quan đến thông tin khách hàng phục vụ lưu trữ và tra cứu sau này.