Quản lý chính sách giá hàng bán
Chính sách giá hàng bán trên phần mềm POS+

Trong hoạt động kinh doanh bán lẻ, việc thiết lập chính sách giá hàng bán cực kỳ quan trọng và cần thiết, giúp Doanh nghiệp có thể:

  • Linh hoạt hơn với phản ứng thị trường về nhu cầu và giá bán sản phẩm đưa ra
  • Thống nhất hơn trong công tác quản lý và ban hành các chính sách giá bán linh hoạt
  • Quản lý chính xác hơn nhờ thiết lập hệ thống có phân quyền chi tiết, tránh sai soát cũng như bỏ nhiều công sức trong công tác kiểm soát
  • Tăng sức bán hàng và năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp (mạnh trong quản lý nội bộ & phản ứng linh hoạt với thị trường tiêu dùng)

POS Plus hỗ trợ các thiết lập:

  • Thiết lập giá bán lẻ, bán buôn cho từng mặt hàng chi tiết
  • Thiết lập giá bán chi tiết cho hàng hoá theo từng quầy bán hàng đơn lẻ (các cửa hàng tại nhiều nơi khác nhau)
  • Thiết lập giá bán chi tiết cho từng nhóm khách hàng/ khách hàng riêng biệt
  • Thiết lập chính sách giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng theo chỉ tiêu: tỷ lệ giảm giá, hoặc số tiền giảm
  • Thiết lập chính sách giá bán từng hàng hoá theo thời gian hiệu lực
  • Thiết lập chính sách giá hàng bán theo các tiêu chí kết hợp như trên