Quản lý chính sách chiết khấu, hàng khuyến mãiCũng giống như việc thiết lập chính sách giá hàng bán, việc ban hành thực hiện và quản lý chính sách chiết khấu, hàng khuyến mãi có vai trò cực kỳ quan trọng trong kinh doanh bán lẻ.

Trong bài toán quản lý chính sách chiết khấu, hàng khuyến mãi giúp Doanh nghiệp đưa ra chính sách linh hoạt và tổng quan hơn so với việc thiết lập chính sách giá hàng bán đơn thuần, tuy nhiên công tác này phức tạp, khó kiểm soát và ảnh hưởng lớn đến sức bán của đơn vị.

POS Plus hỗ trợ các thiết lập:

  • Các thiết lập có hiệu lực: từ ngày đến ngày, ngày trong tuần, giờ trong ngày, Kho hàng áp dụng, mức độ ưu tiên
  • Chiết khấu giảm giá: Thiết lập hàng/ nhóm hàng có số lượng mua từ SL…đến SL… được giảm giá theo % hay số tiền, áp dụng cho đối tượng khách hàng/ nhóm khách hàng chi tiết. Khai báo cho nhiều mặt hàng, nhóm hàng khác nhau trên một chương trình đưa ra.  • Khuyến mãi hàng hoá: Thiết lập hàng/ nhóm hàng có số lượng mua từ SL…đến SL… được tặng mặt hàng khuyến mãi kèm theo, áp dụng cho đối tượng khách hàng/ nhóm khách hàng chi tiết. Khai báo cho nhiều mặt hàng, nhóm hàng khác nhau trên một chương trình đưa ra.  • Chiết khấu theo hoá đơn: Hoá đơn có giá trị từ số tiền….đến số tiền …thì được giảm giá (theo % hoặc bằng tiền) dành cho khách hàng/ nhóm khách hàng chi tiết. Có thể thiết lập nhiều chính sách chiết khấu theo hoá đơn khác nhau trên một chương trình đưa ra.