Posts Tagged ‘tài liệu kế toán’

Nghiệp vụ kế toán

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN 1.1 Khái niệm kế toán Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt […]

Các trang web học kế toán

Danh sách các trang web học kế toán: 1. http://thaybauthkt.com 2. http://akt.andi.vn/Help/Cam%20nang%20nghiep%20vu/Index.htm 3. http://webketoan.webs.com 4. http://ketoanthue.vn 5. http://niceaccounting.com/HTTK/index.html 6. http://www.ketoanmay.com 7. http://forum.ketoankiemtoan.net/forums/default.aspx 8. http://www.webketoan.vn 9. http://www.ketoan.hay.vn 10. http://news.ketoandonghanh.com 11. http://www.tapchiketoan.com 12. http://www.hoiketoan.net 13. http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=94 (Box Bổ sung kiến thức Kế Toán)   Nguôn: vnuni.net

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Sách: Chuẩn mực kế toán Quốc tế:Để quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra […]

Mô tả công việc kế toán

Tiêu đề: Mô tả công việc kế toán Kích thước: 415Kbs Mô tả: Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng kế toán và mô tả công việc kế toán bao gồm các vai trò: – Trưởng phòng kế toán – Trưởng phòng tài vụ – Kế toán tổng hợp – Kế toán công […]

Tài liệu tập huấn Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Tài liệu Bảo Hiểm Thất Nghiệp do Sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn nhằm tập huấn và tuyên truyền chế độ bảo hiểm thất nghiệp dành cho các doanh nghiệp. Báo cáo viên : Ông Nguyễn Tất Năm – Trưởng Phòng Pháp Chế – Sở Lao […]

Tài liệu ACCA

ACCA PAPER 1.2 – Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper1.2.zip ACCA PAPER 2.3 – BUSINESS TAXATION Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.3.zip ACCA PAPER 2.4 – Financial Management and Control Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.4.zip Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/ACCAPaper2.4.zip ACCA PAPER 2.5 – Financial reporting Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.5.zip ACCA PAPER 2.6 – Audit and Internal Review International Stream Jan 2006 Intake For June 2006 exams Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.6.zip ACCA PAPER […]