Posts Tagged ‘nghiệp vụ kế toán’

Nghiệp vụ kế toán

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN 1.1 Khái niệm kế toán Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt […]

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾ TOÁN

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾ TOÁN Mô tả: Tổng hợp sơ đồ các quy trình trong tổ chức kế toán – Kế toán mua hàng và công nợ phải trả – Kế toán TSCĐ – Kế toán lương – Kế toán bán hàng và công nợ phải thu – Kế toán vốn bằng tiền (thu […]

Chức năng đa giao diện

Phần mềm kế toán Basic Accounting thiết kế đa giao diện giúp người sử dụng có thể mở nhiều giao diện cùng một lúc, vừa mở màn hình nhập liệu và mở báo cáo để kiểm tra số liệu. Bạn có thể xem chi tiết trên video sau:    Chức năng Drill-down (truy ngược chứng […]

Chức năng tự thiết kế giao diện nhập liệu

Phần mềm Basic Accounting với chức năng động, người sử dụng có thể tự mình thiết kế giao diện nhập liệu theo cách riêng của mình nhằm thao tác trong quá trình nhập liệu nhanh và hiệu quả hơn. Bạn có thể xem chi tiết trên video sau:    Chức năng Drill-down (truy ngược chứng […]