Posts Tagged ‘Chế độ kế toán’

Sách hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15

Tiêu đề: Sách hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 Kích thước: 1.41Mb Mô tả: Tổng hợp tài liệu về chế độ kế toán theo QĐ15 bao gồm: – Hướng dẫn hạch toán theo quyết định 15 – Các mẫu sổ sách chứng từ và hướng dẫn – Các […]

Thông tư 138/2011/TT-BTC về chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo quyết định 48

Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Câu hỏi : Tổng hợp các câu hỏi vướng mắc về kế toán (phần 2)

Câu hỏi : Công ty chúng tôi đang áp dụng chế độ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và tuân […]

Thông tư 91/2010/TT-BTC về Kế toán Nghiệp vụ thi hành án dân sự

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Thông tư 122/2004/TT- BTC về Chế độ kế toán với DN có vốn đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 244/2009/TT-BTC về Chế độ Kế toán

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.