Archive for the ‘Thuế Xuất Nhập Khẩu’ Category

Thông tư 154/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 154/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2012 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2815.11.00 và nhóm 2842.10.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu […]

Thông tư 27/2012/TT-BCT về tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép NK tự động

Thông tư 27/2012/TT-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2012 quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày […]

Thông tư 185/2012/TT-BTC về miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng linh kiện

Thông tư 185/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành […]

Nghị định 87/2012/NĐ-CP về thủ tục hải quan điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu

Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.    

Thông tư 109/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 109/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tư 62/2012/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất

Thông tư 62/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2012 quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào. Thông tư này có hiệu lực thi […]

Thông tư 37/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 37/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 03 năm 2012 hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thông tư 25/2012/TT-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tư 15/2012/TT-BTC về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2012.  

Thông tư 11/2012/TT-BTC về việc miễn thuế xuất khẩu đối với vật liệu xây dựng

Thông tư 11/2012/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước (xuất khẩu) vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong […]

Thông tư 01/2012/TT-BTC về việc thông quan hàng hoá XNK phải kiểm dịch

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012 và thay thế các nội dung hướng dẫn về thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu […]

Thông tư 135/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu Sten đồng

Thông tư 135/2011/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2011.    

Thông tư 145/2011/TT-BTC về mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng

Thông tư 145/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2011 quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2011.

Công văn 11424/BTC-TCHQ về đăng ký danh mục miễn thuế

Công văn 11424/BTC-TCHQ ngày 25/8/2011 trả lời vướng mắc về hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ODA thuộc đối tượng miễn thuế.

Thông tư 102/2011/TT-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt điều

Thông tư 102/2011/TT-BTC ngày 11/07/2011 sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2011.

Công văn 4091/TCHQ-TXNK về đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Công văn 4091/TCHQ-TXNK ngày 19/08/2011 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư 119/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 119/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành.  

Công văn 3994/TCHQ-TXNK về chính sách thuế với dự án ưu đãi đầu tư

Công văn 3994/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2011 của Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 1384/HQBD-TXNK ngày 7/6/2011 và công văn số 1760/HQBD-TXNK ngày 21/7/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc đề nghị giải quyết vướng mắc miễn thuế đối với Công ty TNHH Quốc tế MeKong.

Thông tư số 116/2011/TT-BTC về mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.