Archive for the ‘Thuế Giá Trị Gia Tăng’ Category

Nội dung sửa đổi luật thuế GTGT năm 2014

Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 (Luật thuế GTGT 2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số13/2008/QH12 (Luật thuế GTGT 2008). Luật thuế GTGT 2013 đã sửa đổi, bổ sung 7 trong tổng số 16 Điều của Luật thuế GTGT 2008. 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Luật […]

Nghị quyết 67/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2012

Nghị quyết 67/NQ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2012.

Công văn 1215/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt

Công văn 1215/TCT-CS ngày 06 tháng 4 năm 2012 về việc giới thiệu nội dung mới về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.  

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thuế

Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thông […]

Công văn 1629/TCT-KK về việc khai thuế GTGT được gia hạn theo nghị quyết 13

Công văn 1629/TCT-KK ngày 16 tháng 5 năm 2012 về việc khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo nghị quyết 13/NQ-CP

Công văn 6362/BTC-TCT về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT năm 2012

Công văn 6362/BTC-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2012 về việc tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6 năm 2012.

Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD

Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD

Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Quyết định 05/2012/QĐ-TTg về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng

Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 quy định về đối tượng, địa điểm, thủ tục, thời gian thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và […]

Hướng dẫn mới về thuế GTGT theo thông tư 06/2012/TT-BTC

Ngày 11 tháng 1 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2012/TT- BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày […]

Thông tư 58/2012/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Thông tư 58/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế […]

Nghị định 121/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thế giá trị gia tăng

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thế giá trị gia tăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.

Thông tư 154/2011/TT-BTC về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế

Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NDD-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Thông tư có hiệu […]

Công văn 4302/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng

Công văn số 4302/TCT-CS ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 18296/CT-HTr ngày 21/7/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 4152/TCT-CS về việc thuế đối với chênh lệch giá cước vận tải quốc tế

Công văn 4152/TCT-CS ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế suất và lập Hóa đơn đối với chênh lệch giá cước vận tải quốc tế.

Công văn 3918/TCT-TTr của Tổng cục thuế thông báo về hóa đơn bất hợp pháp

Công văn 3918/TCT-TTr ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục thuế thông báo về hóa đơn bất hợp pháp.

Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08 về việc miễn, giảm thuế

Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011.  

Công văn 13238/BTC-TCT về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 13238/BTC-TCT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính trả lời vướng mắc của một số Cục Thuế, doanh nghiệp về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp một cá nhân vừa làm giám đốc của Công ty cổ phần vừa làm giám đốc của doanh nghiệp (công ty) khác (Vi […]

Công văn 13715/BTC-TCT về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với ngân hàng

Công văn 13715/BTC-TCT ngày 13 tháng 10 năm 2011 về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với chi nhánh, Hội sở chính ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 128/2011/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/9/2011 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012.