Archive for the ‘Lý thuyết thuế’ Category

Cách xử lý các trường hợp viết sai Hoá đơn GTGT

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất… trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi đối với kế toán mới vào nghề. Xử lý các trường hợp sai sót đó theo điều 18 của Thông tư 64/2013/TT-BTC – Hướng dẫn […]

Câu hỏi : Công văn 486/TCT-TNCN về Thuế TNCN?

Câu hỏi: Theo Công văn 486/TCT-TNCN về Quyết toán Thuế TNCN 2010, trong Ví dụ về Xác định số thuế phải nộp, em không hiểu 1,65 triệu là ở đâu ra? Ví dụ: Sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân 48 triệu đồng và 2 người phụ thuộc 38,4 triệu đồng (1,6 triệu đồng × […]

Câu hỏi : Một số quy định mới về thuế TNCN?

Câu hỏi : Một số quy định mới về thuế TNCN? Trả lời: Ngày 08/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3473/TCT-TNCN hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về một số điểm liên quan đến luật thuế TNCN, bao gồm xác định đối tượng cư trú, thuế TNCN […]

Câu hỏi : Thuế suất GTGT 0%?

Câu hỏi : Nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng giao hàng tại Việt Nam sẽ không được hưởng thuế suất GTGT  0%? Trả lời: Ngày 05/10/2010, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 5879/TCHQ-TXNK gửi Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại […]

Câu hỏi : Ưu đãi thuế TNDN?

Câu hỏi : Dự án đầu tư mở rộng đã cấp phép 2008 nhưng đến 2010 mới hoạt động sẽ không được hưởng ưu đãi thuế. Trả lời: Ngày 13/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3055/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh. Theo đó, chỉ trường hợp doanh nghiệp có […]

Câu hỏi : Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam?

Câu hỏi  (Ngày 10/01/2011): Thuế nhà thầu đối với khoản phí tư vấn kỹ thuật thực hiện tại nước ngoài? Trả lời: Ngày 12/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3024/TCT-HTQT hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức, theo đó, […]

Câu hỏi : Hoạt động cho thuê tài sản?

Câu hỏi : Thông tư 134 về thuế TNDN có quy định Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định phù hợp với việc xác định chi phí của cơ sở kinh doanh. Tuỳ theo điều kiện về việc xác định chi […]

Kê khai khấu trừ thuế GTGT?

Câu hỏi (Ngày 28/12/2010): Chi phí chiết khấu, khuyến mại sản phẩm rượu không được tính vào chi phí, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trả Lời: Doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối […]