Archive for the ‘Hướng dẫn kê khai thuế’ Category

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo thông tư 80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2012, quy định Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau: Điều 10. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký: 1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo […]

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2011

I. Các văn bản pháp quy: * Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 * Văn bản hướng dẫn về chính sách thuế TNDN: – Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định một số điều của Luật thuế TNDN; – Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành NĐ 124/2008/ND-CP; – Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 […]

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2011

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1. Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính: – Xác định lợi nhuận (lỗ) trước thuế ghi nhận theo Báo cáo tài chính – phần A Tờ khai quyết toán thuế: – Khai phụ lục 03-1A, 03-1B, 03-1C ghi Kết […]

Hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến thuế bảo vệ môi trường

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc này, ngày 16 tháng 01 năm 2012, […]

Danh sách 6 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tính đến nay, tại Việt Nam đã có 6 doanh nghiệp được Bộ TT& TT cấp phép triển khai dịch vụ chữ ký số công cộng là: VNPT, NacencommSCT, Bkav, Viettel, FPT và CK. 1. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) Website: http://vnpt-ca.vn/ Địa chỉ: Nhà Internet, lô II A, làng quốc tế Thăng Long, […]

Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0.2

Ngày 01/12/2011, Tổng cục Thuế đã thông báo về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều phiên bản 3.0.2 đáp ứng các yêu cầu sau: – Phân loại tính chất hoá đơn trong Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC21/AC) – Cải thiện tốc độ Ghi/In/Kết xuất báo cáo tình […]

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.0

Hướng dẫn cách khắc phục một số lỗi khi cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.0: 1. Lỗi khi in ra không có dữ liệu: * Nguyên nhân: Trước khi cài đặt HTKK 3.0 người sử dụng chưa gỡ bỏ những phiên bản HTKK cũ. * Cách xử lý: – Kích […]

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp (Phần 4)

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp. Chú ý: Trong trường hợp Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho […]

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp (Phần 3)

Hướng dẫn chi tiết cho trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp. Chú ý: Trong trường hợp Người nộp thuế lập hồ […]

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp (Phần 2)

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ này đã được người nộp thuế dừng khấu […]

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp (Phần 1)

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết […]

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế […]

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Nộp thuế TNDN)

Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nộp thuế TNDN) tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số […]

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp. Hồ […]

Luật thuế doanh nghiệp (thuế thu nhập DN)

Luật thuế doanh nghiệp bao gồm các văn bản chính dưới đây về thuế thu nhập doanh ngiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc việt, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, hóa đơn, luật quản lý thuế…. 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế tndn) được điều chỉnh trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế tndn) là sắc thuế tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính […]

Thuế doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải chịu các khoản thuế sau: – Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế giá trị gia tăng – Thuế môn bài – Thuế xuất nhập khẩu – Thuế thu nhập cá nhân – Thuế tài nguyên – Thuế tiêu thụ đặc biệt […]

Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Các đơn vị sự nghiệp có thu có được ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN không?

Quỹ đầu tư phát triển địa phương nếu đáp ứng điều kiện về doanh nghiệp nhỏ, vừa thì cũng được hưởng ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng […]

Có bao nhiêu khoản thu nhập được miễn thuế?

Theo quy định tại Điều 4 Luật thuế TNDN, Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm có 14 khoản sau: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với […]

Thuế suất

Thuế suất Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu thuế. Thuế suất có các loại: Thuế suất lũy tiến, Thuế suất tỉ lệ thuận, Thuế suất cố định […]