Archive for the ‘Tài liệu tham khảo’ Category

Kế toán và kế toán quản trị

Tài liệu tổng hợp về kế toán và kế toán quản trị

Ebook – Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v4

Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế) Phiên bản: 2012-v4 “EBOOK – THUẾ” tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán … nhằm đáp […]

Ebook – Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012

Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng NinhTác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế) Phiên bản: 2012-v3   “EBOOK – THUẾ” tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán … nhằm đáp […]

Nghiệp vụ kế toán

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN 1.1 Khái niệm kế toán Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt […]

Các trang web học kế toán

Danh sách các trang web học kế toán: 1. http://thaybauthkt.com 2. http://akt.andi.vn/Help/Cam%20nang%20nghiep%20vu/Index.htm 3. http://webketoan.webs.com 4. http://ketoanthue.vn 5. http://niceaccounting.com/HTTK/index.html 6. http://www.ketoanmay.com 7. http://forum.ketoankiemtoan.net/forums/default.aspx 8. http://www.webketoan.vn 9. http://www.ketoan.hay.vn 10. http://news.ketoandonghanh.com 11. http://www.tapchiketoan.com 12. http://www.hoiketoan.net 13. http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=94 (Box Bổ sung kiến thức Kế Toán)   Nguôn: vnuni.net

Tổng hợp các biểu mẫu báo cáo

Tổng hợp các biểu mẫu báo cáo Tên file: BieuMauBaoCao.zip Kích thước: 2.46 MB (2,588,672 bytes) Mô tả: 01. HT Tài khoản kế toán + Theo QĐ1141 (Cũ) + Theo QĐ15 (Mới – DN lớn – năm 2006) + Theo QĐ48 (Mới – DN nhỏ và vừa năm 2007) 02. BCTC theo QĐ144 03. BCTC […]

Tập hợp các chuẩn mực Kế toán Việt nam (VAS)

Danh sách Chuẩn mực Kế toán Việt Nam – VAS Tên file: ChuanMucKeToanVietNam-VAS.zip Kích thước: 1.22MB Mô tả: Các Chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt nam bắt đầu được ban hành từ năm 2001. Đến nay chúng ta đang có và thực thi, tuân theo 26 CMKT theo 5 đợt ban hành. Dưới đây là […]

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Sách: Chuẩn mực kế toán Quốc tế:Để quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra […]

So sánh chuẩn mực kế toán VN (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

1. File power point (Tiếng Anh) Download: So sanh VAS -IFRS – Updated 10 Jul 07.zip (48,85Kb) Lưu ý: File này cập nhật tại ngày 10/7/2007, có nghĩa là không bao gồm những bổ sung của IFRS năm 2008 vừa rồi. 2. File winword (Tiếng Việt) Download: VAS – IFRS comparision.zip (42,32Kb) (Theo VACPA/Deloitte) Nguồn: […]

Tài liệu về BC LCTT – BCTC – BCTC hợp nhất

Tài liệu lớp BC lưu chuyển tiền tệ Slide 1: Giới thiệu tổng quát Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Slide 2: Phương pháp trực tiếp Slide 3: Phương pháp gián tiếp Slide 4: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nâng cao Slide 5: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Download: Tài […]

eBook – Sơ đồ hạch toán kế toán

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Mô tả: Tổng hợp sơ đồ hạch toán kế toán Download: SoDoKeToan.chm File size: 2,01M Nguồn: vnuni.net

Sách hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15

Tiêu đề: Sách hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 Kích thước: 1.41Mb Mô tả: Tổng hợp tài liệu về chế độ kế toán theo QĐ15 bao gồm: – Hướng dẫn hạch toán theo quyết định 15 – Các mẫu sổ sách chứng từ và hướng dẫn – Các […]

Mô tả công việc kế toán

Tiêu đề: Mô tả công việc kế toán Kích thước: 415Kbs Mô tả: Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng kế toán và mô tả công việc kế toán bao gồm các vai trò: – Trưởng phòng kế toán – Trưởng phòng tài vụ – Kế toán tổng hợp – Kế toán công […]

Tài liệu tập huấn Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Tài liệu Bảo Hiểm Thất Nghiệp do Sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn nhằm tập huấn và tuyên truyền chế độ bảo hiểm thất nghiệp dành cho các doanh nghiệp. Báo cáo viên : Ông Nguyễn Tất Năm – Trưởng Phòng Pháp Chế – Sở Lao […]

eBook – Sổ tay kế toán

Lời tác giả: Đoàn Đình Hiếu “Toàn bộ tài liệu được sưu tầm trên internet và tổng hợp để hoàn thiện cuốn ebook, với hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn làm công tác kế toán cũng như tôi. Do kiến thức không nhiều nên trong quá trình tổng hợp không tránh khỏi sai […]

Tài liệu ACCA

ACCA PAPER 1.2 – Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper1.2.zip ACCA PAPER 2.3 – BUSINESS TAXATION Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.3.zip ACCA PAPER 2.4 – Financial Management and Control Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.4.zip Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/ACCAPaper2.4.zip ACCA PAPER 2.5 – Financial reporting Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.5.zip ACCA PAPER 2.6 – Audit and Internal Review International Stream Jan 2006 Intake For June 2006 exams Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.6.zip ACCA PAPER […]