Archive for the ‘PMHT Thuế Thu Nhập Cá Nhân’ Category

Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0.1

Để cải thiện tốc độ tải dữ liệu bảng kê đính kèm tờ khai thuế và cập nhật một số yêu cầu về nghiệp vụ, TCT đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng QTTNCN 3.0.1 với nội dung như sau: Bỏ một số điều kiện ràng buộc về nhập dữ liệu tờ khai để hỗ […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QTTNCN 3.0.1 dành cho cá nhân

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0.1 dành cho Cá nhân quyết toán thuế.  

download ism

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QTTNCN 3.0.1 dành cho tổ chức chi trả

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0.1 dành cho Tổ chức, Cá nhân chi trả.

download ism

Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ quyết toán QTTNCN 3.0.1

Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0.1.    

Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0

Lưu ý khi cài đặt: Sau khi cài đặt bộ cài QTTNCN 3.0, người sử dụng thực hiện kê khai tờ khai thuế theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC và không thực hiện kê khai, tra cứu lại được các tờ khai theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BTC. TỔNG […]

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng QTTNCN 3.0

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTNCN 3.0 Lưu ý khi cài đặt: Sau khi cài đặt bộ cài QTTNCN 3.0, người sử dụng thực hiện kê khai tờ khai thuế theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông […]

Phần mềm hỗ trợ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân HTĐKT TNCN 2.4

Phần mềm TNCN 2.4 – Hỗ trợ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục thuế ban hành ngày 21/03/2011.