Archive for the ‘PM Hỗ Trợ Kê Khai Thuế’ Category

Nâng cấp HTKK 3.2.0 – Khắc phục lỗi trên bảng CĐKT

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.1.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế […]

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.5

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.5 (dùng cho người nộp thuế)

Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK phiên bản 3.1.5

Ngày 15/1/2013, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.5, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.0.2 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.9 với nội dung cụ thể như sau: – Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN […]

download ism

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mã vạch HTKK 3.1.3

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.3 với nội dung cụ thể như sau: 1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP: – Bổ sung lựa chọn cho phép xác định doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế đối […]

download ism

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.3

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.3 với nội dung cụ thể như sau: 1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP: 2. Cập nhật mẫu file excel báo cáo hoá đơn phục vụ nhận tờ khai có dữ liệu lớn […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.2

Để cải thiện tốc độ tải dữ liệu bảng kê đính kèm tờ khai thuế và cập nhật một số yêu cầu về nghiệp vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.2 như sau: 1. Cải thiện tốc độ tải dữ liệu bảng kê đính kèm tờ khai thuế: Việc […]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.2

Để cải thiện tốc độ tải dữ liệu bảng kê đính kèm tờ khai thuế và cập nhật một số yêu cầu về nghiệp vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.2.  

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1 Lưu ý khi cài đặt HTKK 3.1.1: – Chỉ doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm mới phải cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.1 để thực hiện kê khai tờ khai quyết toán 03/TNDN. Đối […]

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1

Lưu ý khi cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1: – Chỉ doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm mới phải cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.1 để thực hiện kê khai tờ khai quyết toán 03/TNDN. Đối với các doanh nghiệp khác vẫn có thể sử dụng […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.0

Lưu ý khi cài đặt: Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.2 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.1.0 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0.2 phục vụ kê khai tờ […]

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 3.1.0

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.0 Lưu ý khi cài đặt HTKK 3.1.0: Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.2đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.1.0 (không cần […]

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK)

Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và 2.5.5 trên cùng một máy tính)

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.0.2

Lưu ý khi cài đặt: Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.1 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.2 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0.1 phục vụ kê khai […]

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.0

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.0 03/08/2011 Để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân kê khai thuế đúng với quy định của chính sách thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.5 Để hỗ trợ việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời sửa một số lỗi phát sinh […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.5.4

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK PHỤ LỤC 01 Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế Phiên bản: HTKK 2.5.4 (Kèm theo công văn số………………/TCT-CNTT ngày……../01/2010 của Tổng cục Thuế) I. NỘI DUNG NÂNG CẤP 1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN: Nâng cấp ứng dụng HTKK 2.5.4 […]

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.5.3

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 2.5.3 Bổ sung các chức năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế […]