Archive for the ‘Lý thuyết kiểm toán’ Category

Câu hỏi : Hạch toán khoản tài trợ để đầu tư cho dây chuyền sản xuất

Câu hỏi: Tôi đang kiểm toán tại một khách hàng, KH này được đơn vị nước ngoài tài trợ (hỗ trợ ) một khoản để đầu tư nhà máy cho dây chuyền sản xuất hiện tại là 10 tỷ. Khách hàng hạch toán vào 4118- vốn khác. Cách hạch toán này đúng không, khoản này […]

Câu hỏi : Điều kiện được công nhận là kiểm toán viên hành nghề

Câu hỏi 146: Theo quy định của luật kiểm toán độc lập mới ban hành (số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011) thì điều kiện được công nhận là kiểm toán viên hành nghề gồm có: 1. Là kiểm toán viên; 2. Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng […]

Câu hỏi : Cung cấp dịch vụ kiểm toán dưới hình thức cho thuê chuyên gia

Câu hỏi : 1) Theo chuẩn mực kiểm toán 1000 và chuẩn mực 620: Khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các công ty có thể sử dụng ý kiến chuyên gia. Vậy các công ty cung cấp dịch vụ trên cho các công ty kiểm toán cần có điều kiện, […]

Câu hỏi : Kiểm toán viên có được phép nhận quà tặng của khách hàng hay không?

Câu hỏi : Trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ban hành năm 2005 của Bộ Tài chính, khi trình bày về tính khách quan có nói : “Người làm kế toán và người làm kiểm toán không nên nhận quà hoặc tặng quà, dự chiêu đãi hoặc mời chiêu đãi đến mức có thể […]

Câu hỏi : Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với báo cáo thuế

Câu hỏi : Liên quan về quyết toán thuế cho công ty CP. Từ ngày ra QĐ15 đến nay thì các DN đều làm theo quyết định này hàng năm vẫn nộp quyết toán thuế bình thường khi chưa có kiểm toán nội bộ (trường hợp các Cty CP chưa đăng ký lên sàn và […]

Câu hỏi : Được dự thi lấy bằng hành nghề kiểm toán kế toán năm 2011?

Câu hỏi : Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế năm 1997 và tốt nghiệp văn bằng 2 chuyên ngành Kế toán năm 2007 và làm công việc kế toán từ ngày ra trường. Năm 2006 đến nay được bổ nhiệm làm kế toán trưởng công ty niêm yết. Với điều kiện như vậy tôi có […]

Câu hỏi : Các tình huống kiểm toán

Câu hỏi : Hiện nay, VAE đang thực hiện kiểm toán cho một khách hàng là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty CP A). VAE gặp phải một số vấn đề xin hỏi như sau: 1. Các cổ đổng góp vốn thành lập Công ty […]

Câu hỏi : Điều kiện được ký báo cáo kiểm toán?

Câu hỏi : Em có một câu hỏi như sau: Hiện tại em có đọc Nghị định 105/2004/NĐ-CP về việc đăng ký hành nghề của Kiểm toán viên, nhưng em chưa hiểu ở chỗ: chẳng hạn 1 kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại VACPA từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 và trong năm 2010 […]

Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam

Giới thiệu về Chuẩn mực Giảm giá trị của tài sản Tài sản của đơn vị được ghi nhận theo giá mua của nghiệp vụ tại thời điểm mua. Sau đó, qua thời gian đơn vị tiến hành đánh giá lại tài sản để phản ánh giá trị hợp lý của nó trên Bảng cân […]

Câu hỏi : Kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

Câu hỏi : Trong chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho năm 2010 -2011, Mẫu B341 – Bảng cân đối kế toán có chỉ tiêu “ Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ”. Tôi không rõ chỉ tiêu này được theo dõi trên Tài khoản nào? Mã chỉ tiêu là số bao […]

Kế toán thực chứng: Hướng đúng phát triển ngành kế toán Việt Nam? (Phần 1)

Trong hai năm gần đây, 2008 và 2009, tình trạng khác nhau rất lớn giữa số liệu trong báo cáo tài chính chưa được kiểm toán với số liệu sau kiểm toán phát sinh rất nhiều đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trường hợp điển hình là […]

Giảm giá trị của Lợi thế Thương mại – Tính hợp lý của việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính (P.1)

Xác định giảm giá trị của Lợi thế Thương mại theo Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính quốc tế được xem là bước quan trọng trong việc chuyển đổi kế toán tài chính và lập Báo cáo tài chính từ phương pháp giá phí đến phương pháp giá trị hợp lý. Sự chuyển đổi […]

Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Tóm tắt Việc áp dụng kiểm tra giảm giá trị của Lợi thế Thương mại (LTTM) theo Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính (IFRS) được xem là bước quan trọng trong việc chuyển đổi kế toán tài chính và lập BCTC từ phương pháp giá phí đến phương pháp giá trị hợp lý. Sự […]

Giảm giá trị về Lợi thế thương mại: Đánh giá theo Chuẩn mực Kế toán HKAS 36 – Phần 1

Tóm tắt Sau nhiều năm tranh luận trong việc ghi nhận, đo lường và báo cáo Lợi thế thương mại, cuối cùng thì Hồng Kông cũng đã ban hành Chuẩn mực Kế toán số 36 (HKAS 36) “Giảm giá trị của tài sản” có hiệu lực từ 1/1/2005. Điều này hoàn toàn phù hợp với […]

Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý

Gần đây, nhiều DN thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ xuất phát từ việc trích lập dự phòng. Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết […]

Mỹ: FASB nới lỏng kế toán giá trị hợp lý

Kế toán là một môn khoa học phản ánh lại các diễn biến của nền kinh tế và của thị trường, đặc biệt là các diễn biến trên thị trường vốn. Vì vậy, khi thị trường diễn ra các giao dịch kinh tế mới hoặc có những động thái khác nhau trong xử lý kế […]

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: Việt Nam và sự khác biệt

Trong những năm gần đây, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đã có những thay đổi rất lớn, thậm chí chúng ta đã dùng một số chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IAS/ IFRS) áp dụng cho Việt Nam. Tuy […]

IPO “đại gia” quốc doanh: Bước sai lầm

Chỉ chừng 78/128 triệu cổ phần của Tổng công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được nhà đầu tư đăng ký mua. Giá đấu thành công của đợt này, như vậy, sẽ bằng giá khởi điểm là 70.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại, theo quy định, sẽ được […]

Sự biến động tỷ lệ chiết khấu – hành vi cơ hội trong kiểm soát chi phí và lợi nhuận

Việc lựa chọn tỷ lệ chiết khấu được coi là vấn đề trung tâm trong việc quyết định quy mô của chi phí giảm giá trị của tài sản. Trong mô hình chiết khấu luồng tiền, lựa chọn tỷ lệ chiết khấu tùy ý có thể được sử dụng một cách cơ hội để xuyên […]

Câu hỏi : Kiểm toán viên có được làm giám đốc công ty tư vấn?

Câu hỏi : Tôi có một câu hỏi như sau xin được giải đáp: Hiện tôi đang là kiểm toán viên có đăng ký hành nghề toàn thời gian tại một công ty kiểm toán. Tuy nhiên hiện tôi muốn mở thêm một công ty làm về lĩnh vực tư vấn và tôi làm giám […]