Archive for the ‘Hỏi đáp kiểm toán’ Category

Câu hỏi : Điều kiện được công nhận là kiểm toán viên hành nghề

Câu hỏi : Theo quy định của luật kiểm toán độc lập mới ban hành (số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011) thì điều kiện được công nhận là kiểm toán viên hành nghề gồm có: 1. Là kiểm toán viên; 2. Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi […]

Câu hỏi : Báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ?

Câu hỏi :  Theo quy định, các công ty kiểm toán phải gửi thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong trường hợp Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng có ý kiến ngoại trừ. Vậy trường hợp công ty được kiểm toán đủ […]

Câu hỏi : Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

Câu hỏi : Trong chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho năm 2010 -2011, Mẫu B341 – Bảng cân đối kế toán có chỉ tiêu “ Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ”. Tôi không rõ chỉ tiêu này được theo dõi trên Tài khoản nào? Mã chỉ tiêu là số bao nhiêu? […]

Câu hỏi : Chuẩn mực kiểm toán số 700

Câu hỏi : Tại Công văn số 951/VACPA ngày 20/4/2010 của VACPA có nhắc nhở một công ty kiểm toán không được ủy quyền cho Giám đốc kiểm toán ký báo cáo kiểm toán thay cho Giám đốc công ty kiểm toán đó. Đề nghị Ông Bùi Văn Mai giải thích rõ hơn về việc này. […]

Câu hỏi : BCTC bắt buộc phải được kiểm toán?

Câu hỏi : Công ty S chuyên nghiên cứu và thực hiện tự động hóa dây chuyền sản xuất. Niên độ kế toán hiện hành: 01/01 đến 31/12 hàng năm. Công ty đã gửi Thông báo đến Cục thuế về việc tạm ngừng hoạt động 01 năm từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010 do tình hình […]

Câu hỏi : Kiểm toán viên hành nghề

Câu hỏi  : Cuối tháng 10/2010, Công ty Kiểm toán A sáp nhập vào Công ty Kiểm toán B và Công ty Kiểm toán B đổi tên thành Công ty Kiểm toán C. Các kiểm toán viên có đăng ký hành nghề năm 2010 ở Công ty Kiểm toán A có được ký Báo cáo kiểm […]

Câu hỏi : Kiểm toán nguốn vốn?

Câu hỏi : Hiện nay, VAE đang thực hiện kiểm toán cho một khách hàng là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty CP A). VAE gặp phải một số vấn đề xin hỏi: 1. Các cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP A bằng 6.000.000 […]

Câu hỏi : Chuẩn mực kiểm toán số 1000

Câu hỏi : Theo chuẩn mực kiểm toán số 1000 thì “Trường hợp đơn vị được kiểm toán chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì được thuê kiểm toán viên cung cấp dịch vụ “Tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo quyết toán vốn đầu […]

Câu hỏi : Chứng chỉ Kiểm toán viên

Câu hỏi : Xin cho biết nếu muốn hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam phải xúc tiến thủ tục ra sao? Xin cho biết thêm kỳ thi chuyển đổi chứng chỉ cho Kiểm toán viên nước ngoài vào năm 2010 sẽ vào thời điểm nào? Các thủ tục trễ nhất phải kết thúc vào lúc […]

Câu hỏi : Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên

Câu hỏi : Theo điều kiện dự thi KTV hiện hành là Quyết định số 94/2007/Q Đ-BTC và Thông tư số 171/2009/TT-BTC thì điều kiện dự thi là có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và thời gian công tác từ 5 năm trở lên từ khi […]

Câu hỏi : Bị mất Chứng chỉ Kiểm toán viên?

Câu hỏi : Tôi là kiểm toán viên đã đạt kết quả thi Kiểm toán viên tháng 8 năm 2006 và đã được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1250/KTV, ngày 17 tháng 1 năm 2007. Do sơ xuất trong quá trình di chuyển văn phòng, tôi đã bị thất lạc chứng chỉ Kiểm toán […]

Câu hỏi : Chương trình kiểm toán mẫu

Câu hỏi  : Vừa qua, các công ty kiểm toán được tham dự lớp tập huấn “Chương trình kiểm toán mẫu” do VACPA đầu tư thực hiện và hướng dẫn. Chương trình kiểm toán mẫu này, đối với công ty kiểm toán vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay là rất tốt và bổ ích. […]

Câu hỏi : Báo cáo kiểm toán

Câu hỏi :  Một công ty kiểm toán phát hành hai báo cáo kiểm toán (cùng số liệu, cùng ngày tháng, cùng ý kiến kiểm toán…) nhưng kèm theo 2 Báo cáo tài chính có số liệu khác nhau thì sai phạm như thế nào? Trả lời: Do Báo cáo tài chính bị sai nên […]

Câu hỏi : Ý kiến ngoại trừ, ý kiến từ chối

Câu hỏi : (a)Ý kiến ngoại trừ một vài phần hành trên báo cáo kiểm toán và ngoại trừ tất cả có phù hợp không? Và khác với báo cáo từ chối cho ý kiến kiểm toán viên như thế nào? (b) Có trường hợp nào rút lại Hợp đồng kiểm toán hay hủy Hợp […]

Câu hỏi : Kiểm toán BCTC hợp nhất

Câu hỏi : Công ty chúng tôi được bổ nhiệm kiểm toán BCTC hợp nhất của một công ty cổ phần niêm yết có 04 công ty con, trong đó BCTC của 3 công ty con được kiểm toán bởi 2 công ty kiểm toán khác. Chúng tôi có đề nghị được kiểm tra file kiểm […]

Câu hỏi : Thi chứng chỉ kiểm toán viên

Câu hỏi : Tôi đang làm trợ lý kiểm toán cho 1 Công ty kiểm toán từ khi tốt nghiệp đại học là tháng 6/2008 và kế hoạch sẽ vẫn tiếp tục làm cho Công ty kiểm toán cho đến hết năm 2012. Nếu năm 2011 Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi chứng chỉ kiểm […]

Câu hỏi : Khách hàng là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi : Khách hàng của chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập trong thời gian có hiệu lực của Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Hình thức Công ty là Công ty […]

Câu hỏi : Thông tin về thi nâng điểm CPA

Câu hỏi :  Thông tin về thi nâng điểm CPA quy định tại khoản 3, điều 7-Thông tư 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009, như sau: “3. Thi nâng điểm: Người dự thi đã đạt yêu cầu cả 4 chuyên đề thi (1), (2), (3), (4) quy định tại khoản 1 Điều 4 hoặc đạt yêu cầu cả […]

Câu hỏi : Kiểm toán viên độc lập

Câu hỏi : Hiện tôi là thành viên của hiệp hội kiểm toán Anh ACCA. Tôi có một câu hỏi xin được giải đáp như sau: Hiện tại Việt Nam có quy định cụ thể nào việc báo cáo của các công ty kiểm toán bên ngoài (external auditors) và kiểm toán nội bộ (internal auditors)? […]

Câu hỏi: Hành nghể Kiểm toán ở Việt Nam

Câu hỏi : Nếu muốn hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam chúng tôi phải xúc tiến thủ tục ra sao? Xin cho biết thêm kỳ thi chuyển chứng chỉ cho Kiểm toán viên nước ngoài vào năm 2010 sẽ vào thời điểm nào? Các thủ tục trễ nhất phải kết thúc vào lúc nào? […]