Archive for the ‘Hỏi đáp kế toán’ Category

Hỏi – đáp về Thuế Giá trị gia tăng

Câu 1: Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT trong trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở cùng địa phương với nơi có trụ sở chính  như thế nào? Tại tiết b, khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp người […]

Hỏi – đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Câu 1: Việc khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài cho nhân viên làm việc tại  công ty của Việt Nam được hướng dẫn trong khai thuế TNCN như thế nào? – Tại điểm 1, Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ […]

Mất hoá đơn GTGT liên 2

Hỏi: Công ty tôi trong quá trình mua hàng bị mất hoá đơn GTGT liên 2. Đơn vị bán đã cung cấp bản phô tô hoá đơn liên 1 cùng tờ khai và bảng kê bán ra thì hoá đơn phô tô liên 1 có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của […]

Công ty nộp báo cáo thuế TNDN, BC26/AC quý 3 phát hiện sai, kê khai bổ sung thế nào?

Tôi đã tờ khai thuế T9/2011, BC thuế TNDN tạm tính, BC26/AC quý 3 theo đúng hạn theo hình thức kê khai qua mạng. Nhưng hiện nay phát hiện kê khai nhầm HĐ 03 bán ra tháng 9 của chi nhánh công công ty vào tờ khai thuế T9 của công ty nên dẫn đến […]

Mô tả công việc chính của kế toán nội bộ phải làm những gì?

1. Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò của thủ quỹ): Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền. 2. Kế toán […]

Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán như thế nào? Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế TNDN?

Theo Công văn số 06/09/2010/CV số 3419/TCT-CS: Căn cứ luật thuế TNDN, khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp Trường […]

Ký hiệu hóa đơn bị sai, phát hiện ra sau khi nộp thông báo phát hành

Hỏi: Công ty A có đặt in hóa đơn của công ty B theo hợp đồng số 01 ngày 29/12/2010 đến ngày 31/03/2011, công ty A nhận được hóa đơn và khi chuẩn bị kê khai thuế thì phát hiện biểu mẫu hóa đơn bị sai, cụ thể là: PS5/11P Vậy công ty A phải […]

Câu hỏi : Hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản

Câu hỏi : Công ty B được thành lập từ vốn góp của công ty A (51% vốn điều lệ) và các cổ đông cá nhân trong công ty A. Vốn điều lệ của Công ty B là 10 tỷ đồng. Hình thức góp vốn. Công ty A chuyển giao cho công ty B giá […]

Câu hỏi : Hạch toán thu hộ công ty khác

Câu hỏi : Công ty tôi nhận thu hộ cho 1 công ty B số tiền vận chuyển và tiền thưởng của công ty B mà công ty C phải trả (nói cách khác là công ty B nhờ công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C). Khoản tiền này không liên quan […]

Câu hỏi : Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu trên báo cáo tài chính

Câu hỏi : 1.Công ty tôi hiện đổi giấy phép hoạt động kinh doanh lần 1(thay đổi vốn điều lệ), chúng tôi được cấp mã số kinh doanh mới. Nhưng thực tế đơn vị vẫn chưa đổi con dấu, vẫn đang dùng dấu cũ. 2. Theo giấy đăng ký kinh doanh mới 2010 vốn điều […]

Câu hỏi : Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào?

Câu hỏi : Nay tôi có một số vấn đề cần nhờ sự tư vấn: 1/ Doanh nghiệp có những tài sản cố định ,có hóa đơn chứng từ về các tài sản này hợp lệ và đầy đủ ,trong năm 2010 đơn vị có tiến hành trích khấu hao các tài sản cố định […]

Câu hỏi : Xác định nguyên giá tài sản cố định

Câu hỏi : Công ty tôi mua nhà rồi sau đó sửa chữa để làm trụ sở làm việc (tự mua vật tư, thuê thợ…). Sau khi hoàn thành thì khoản sửa chữa này ghi nhận là TSCĐ đúng không? Việc xác định giá trị của TSCĐ này là do DN tự xác định dựa […]

Câu hỏi : Kế toán chuyển hàng hóa bất động sản thành tài sản cố định

Câu hỏi : Tôi đang kiểm toán tại một khách hàng (DN) có mua nhà từ năm 2004, tại thời điểm đó là hàng hóa bất động sản. Năm 2008, doanh nghiệp đã hạch toán tài sản cố định bao gồm cả giá trị nhà và giá trị QSDĐ vô thời hạn vào TSCĐ hữu […]

Câu hỏi : Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Câu hỏi : Theo quy định về quản lý ngoại hối, các giao dịch liên quan đến luân chuyển ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân phải qua một ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Thực tế, trong quá trình soát xét tình hình góp vốn của các DN có vốn […]

Câu hỏi : Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Câu hỏi : 1. Doanh nghiệp có 1 nhà máy đang trong quá trình XDCB, bao gồm nhiều tài sản riêng lẻ nhưng chỉ phục vụ cho nhà máy. Các tài sản hoàn thành trước sẽ nhận bàn giao trước và chờ nhà máy hoạt động sẽ đưa vào sử dụng. Xin hỏi những tài […]

Câu hỏi : Phương pháp kế toán khoản chiết khấu thương mại

Câu hỏi : Em làm kế toán ở 1 công ty sơn. Ở công ty này chiết khấu tất cả các đơn hàng không phân biệt số lượng hàng mua là 15%giá trị đơn hàng. Em xin hỏi đây là chiết khấu gì và định khoản kế toán như thế nào. Ngoài ra công ty […]

Câu hỏi : Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

Câu hỏi : Căn cứ điểm 1.c Điều 21, Luật kiểm toán độc lập năm 2011: “Người đại diện theo pháp Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (Chế độ kế toán 15) quy định kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ và trình bày chỉ […]

Câu hỏi : Chênh lệch giá trị cổ phần được hạch toán như thế nào?

Câu hỏi : Trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường có 2 trường hợp quy định về vốn điều lệ: – Thứ nhất vốn điều lệ bằng VND tương là USD – Thứ hai vốn điều lệ bằng USD tương là VND Tôi hiểu rằng đồng […]

Câu hỏi : Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung?

Câu hỏi : Công ty chúng tôi hoạt động cả về lĩnh vực tài chính và bất động sản. Hiện tại chúng tôi đã triển khai làm chủ đầu tư dự án khu đô thị và có doanh thu, chi phí phát sinh của hoạt động kinh doanh BĐS. Tuy nhiên, theo quy định, chúng […]

Câu hỏi : Có bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không?

Câu hỏi :  Khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không (vừa có số dư phải trả)? Trả lời: Câu hỏi của Bạn chưa nêu cụ thể nội dung thanh toán của đối tượng nào, (bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp) cần giải đáp, do đó […]