Tổng hợp những thay đổi về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN và kê khai thuế 2014-10-24

Tổng hợp những thay đổi về thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN và kê khai thuế

Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC (8 trang)

Văn bản này tổng hợp 8 điểm thay đổi trong chính sách thuế TNDN, 3 điểm thay đổi về chính sách thuế GTGT, 3 điểm về thuế TNCN và 7 điểm về kê khai thuế.

Về thuế TNDN, Thông tư số 78/2014/TT-BTC sẽ có các điểm thay đổi được tóm tắt như sau:

1. Cho phép khấu hao nguyên giá đối với xe ô tô làm mẫu, lái thử

2. Cho phép hạch toán các khoản chi phúc lợi với mức trần không quá 1 tháng lương bình quân;

3. Miễn tính thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp cổ phần hóa (trước đây hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN)

4. Tăng thời gian miễn thuế TNDN đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

5. Bổ sung đối tượng là các quỹ do Thủ tướng quyết định thành lập được miễn thuế TNDN

6. Hướng dẫn xác định ưu đãi thuế đối với dự án phân kỳ đầu tư và dự án trang bị bổ sung máy móc thường xuyên

7. Cho phép doanh nghiệp đầu tư mới tại một số Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN

8. Hướng dẫn chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp dệt may

Về thuế GTGT, Thông tư 219/2013/TT-BTC sẽ sửa đổi một số điểm như sau:

1. Miễn tính thuế GTGT trong trường hợp con nợ tự bán tài sản bảo đảm tiền vay theo ủy quyền của ngân hàng;

2. Cho phép khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô dùng làm mẫu, lái thử;

3. Gỡ bỏ quy định bắt buộc tại thời điểm 31/12 hằng năm phải tất toán, điều chỉnh thuế GTGT đã khấu trừ các khoản trả chậm. Thay vào đó, chỉ điều chỉnh khi quá hạn thanh toán mà không có chứng từ

Về thuế TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có 3 thay đổi sau:

1. Không bắt buộc quy thành tiền các “Khoản lợi ích về nhà ở” trong Khu công nghiệp, địa bàn khó khăn khi tính thuế TNCN;

2. Cá nhân, hộ kinh doanh, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp được miễn quyết toán thuế TNCN, thay vì trước đây các đối tượng này nếu có thêm thu nhập từ tiền lương sẽ phải quyết toán thuế TNCN;

3. Miễn tính thuế TNCN đối với đất nhận chuyển nhượng từ trước 1/7/1994

Về kê khai thuế, Thông tư 156/2013/TT-BTC sẽ sửa đổi các điểm sau:

1. Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh trở lại, doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

2. Mở rộng đối tượng doanh nghiệp được kê khai thuế GTGT theo quý từ mức doanh thu không quá 20 tỷ đồng lên mức 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chuyển đổi phải Thông báo theo mẫu Mẫu số 07/GTGT

3. Bổ sung quy định mới cho phép miễn quyết toán và miễn kiểm tra quyết toán thuế TNDN trong một số trường hợp

4. Bỏ quy định nộp Báo cáo thuế TNDN hằng quý, doanh nghiệp tự xác định và tự nộp số thuế TNDN của Quý và thực hiện Quyết toán năm

5. Cơ quan Thuế có thể đặt hàng và sử dụng kết quả của các Công ty kiểm toán độc lập trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

6. Doanh nghiệp được miễn quyết toán thuế TNCN khi giải thể nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế

7. Bổ sung và quy định chi tiết một số trường hợp được gia hạn nộp thuế

Nguồn: Luatvietnam.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*