Công văn 11850/BCT-TCT về miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 11850/BCT-TCT ngày 4 tháng 9 năm 2012 về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II nhưng không thuộc địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*