Thông tư 109/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 109/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 07 năm 2012 hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*