Nghị định 35/2012/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*