eBook – Sổ tay kế toán

Lời tác giả: Đoàn Đình Hiếu
“Toàn bộ tài liệu được sưu tầm trên internet và tổng hợp để hoàn thiện cuốn ebook, với hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn làm công tác kế toán cũng như tôi. Do kiến thức không nhiều nên trong quá trình tổng hợp không tránh khỏi sai sót, mong có sự góp ý chân thành từ các bạn.”

Download: Sotayketoan.chm
Dung lượng: 3.61Mb

 

Nguồn: vnuni.net

Lời tác giả: Đoàn Đình Hiếu
“Toàn bộ tài liệu được sưu tầm trên internet và tổng hợp để hoàn thiện cuốn ebook, với hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn làm công tác kế toán cũng như tôi. Do kiến thức không nhiều nên trong quá trình tổng hợp không tránh khỏi sai sót, mong có sự góp ý chân thành từ các bạn.”

Download: Sotayketoan.chm
Dung lượng: 3.61Mb

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*