Chuẩn mực kế toán quốc tế

Sách: Chuẩn mực kế toán Quốc tế:Để quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra và từ đó đề ra những quyết định quản lý đúng đắn.

Để góp phần cải tiến hệ thống kế toán ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách in song ngữ Việt – Anh: “Các chuẩn mực kế toán quốc tế – tài liệu hướng dẫn thực hành” của tác giả Hennie Van Greuning và Marius Koen do Ngân hàng Thế giới xuất bản.

Do hệ thống kế toán của nước ta cách khá xa so với hệ thống kế toán của các quốc gia phát triển, nên trong cuốn sách có nhiều thuật ngữ mới về kế toán chưa có khái niệm tương đương trong tiếng Việt, vì vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.

Tháng 8 năm 2000NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Nguồn: vnuni.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*