Cập nhật một số văn bản pháp luật kế toán- thuế ban hành tháng 11/2011

Ketoan.org trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết cập nhật thêm một số văn bản pháp luật ban hành trong tháng 11/2011 có liên quan đến kế toán, thuế, kiểm toán, tài chính,…

* Văn bản pháp luật nổi bật:

Ngày 24/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Theo đó, mức xử phạt được quy định cao hơn trước đây đối với từng loại hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính.Các hành vi vi phạm về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, vi phạm quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, mức phạt cao nhất là 30 triệu đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01/02/2012 và thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

* Văn bản pháp luật khác:

Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2012.

Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/ 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất.

Công văn 4302/TCT-CS ngày 29/11/2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/11/2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao; quyết toán giá trị công trình. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2012.

Quyết định 2124/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

P/SBBT Ketoan.org rất mong nhận được những chia sẻ, đóng góp của các bạn về Văn bản pháp luật, Luận văn tốt nghiệp, Phần mềm kế toán cũng như các Tài liệu khác. Mọi thông tin xin gửi về email: lienhe@ketoan.org. Cám ơn các bạn rất nhiều!

BBT Ketoan.org

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*