Công văn 10548/BTC-TCT về việc lập Hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn 10548/BTC-TCT ngày 8/8/2011 của Bộ Tài chính trả lời công văn số 0107/11/FIN/SEV ngày 9/7/2011 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về vướng mắc liên quan đến hoá đơn xuất khẩu quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*