Câu hỏi : Hạch toán chi phí lãi vay vốn để thi công các công trình

Câu hỏi :

Công ty tôi là nhà thầu chuyên thi công các công trình thuỷ điện và dân dụng. Các công trình đều có thời gian thi công trên 1 năm, chi phí lãi vay vốn để thi công các công trình được xác định rõ ràng và từng công trình, những năm trước tôi hạch toán chi phí lãi vay vốn của các công trình vào TK 635 của từng công trình sau đó kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả, lãi vay của kỳ nào hạch toán hết vào TK 911 của kỳ đó, nhưng sang năm nay tôi không muốn hạch toán như vậy mà tôi muốn hạch toán lãi vay vốn của các công trình vào chi phí SXKD dở dang (vốn hoá chi phí đi vay) không hạch toán vào TK 635. Các công trình vẫn đang thi công dở dang. Xin Quý Hội cho biết: Tôi hạch toán như vậy có đúng không, có hợp lý không?

Trả lời:

Công ty bạn là nhà thầu xây lắp chuyên thi công các công trình thủy điện, dân dụng. Mặc dù thời gian thi công công trình trên một năm, nhưng công ty bạn không phải là đơn vị chủ đầu tư mà chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xây lắp. Việc thi công xây dựng công trình xây lắp không thỏa mãn định nghĩa “tài sản dở dang” và các tiêu chuẩn, điều kiện được vốn hóa chi phí đi vay quy định trong chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”.

Do đó, chi phí đi vay như trong trường hợp bạn hỏi không được vốn hóa, tức là, không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà phải hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

vacpa.org.vn

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*