Triển khai ứng dụng CRM+ với Công ty CP BĐS Nam Việt

Với đặc thù doanh nghiệp gồm nhiều nhân sự kinh doanh, nhiều đội kinh doanh, phòng ban thì một phát sinh xảy ra đó là việc thống kê, quy hoạch, phân khúc khách hàng để chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới bất động sản thì vấn đề này càng ngày càng khó hơn.

CRM cho BĐS Nam Việt

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho đội ngũ lãnh đạo công ty, BĐS Nam Việt đã triển khai ứng dụng giải pháp quản lý khách hàng CRM+ để phục vụ cho công tác quản trị tại đơn vị này. Các chức năng quản trị chính:
  • Quản trị thông tin khách hàng hàng đặc thù (Customer Profile)
  • 50 users log in sử dụng chính hệ thống (online)
  • Phân quyền, chia sẻ thông tin khách hàng chi tiết theo đơn vị, phòng ban, nhóm, người dùng
  • Tra cứu lịch sử tiếp cận khách hàng
  • Báo cáo quản trị khách hàng theo mục tiêu
  • ......

Để xem thêm thông tin về đơn vị, các Bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY!

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH!