Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TPHCM sử dụng giải pháp POS+ làm phần mềm quản lý

Hiện tại, Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. HCM đang sử dụng giải pháp POS+ làm phần mềm quản lý hệ thống nhà sách bán lẻ cho tổ chức. Cộng hưởng với việc quản lý chuỗi nhà sách bán lẻ là việc tích hợp với phân hệ kế toán trên cùng một hệ thống giải pháp quản lý.Do đặc thù quản lý, NXB Tổng Hợp TPHCM lựa chọn phương án triển khai Database phân tán để quản lý, nói cách khác đây là mô hình triển khai nhiều máy chủ , nhiều máy trạm.

Ngoài ra, với đặc thù bán hàng theo sự kiện, triển lãm giải pháp POS+ cũng đang phục vụ cho tổ chức quản lý, hạch toán, theo dõi & thống kê số liệu.

Để xem thêm thông tin về đơn vị, các Bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY!

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH!