Thông thường trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp được chia ra rõ làm 02 mục tiêu phân tích, tác vụ khác nhau, đó là:

  • Bộ phận kế toán: tác vụ hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp số liệu kế toán có kiến trúc phục vụ cho khâu quản trị tài chính
  • Bộ phận phân tích tài chính: tác vụ kế thừa dữ liệu kế toán để phân tích tài chính chuyên sâu, dự phòng rủi ro, ý tưởng tăng hiệu suất quản trị tài chính.

Theo truyền thống việc phân tích trên dựa theo nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau, mà đại đa số là dùng excel để phân tích.

Nhằm tăng tính giá trị cao cho công cụ phục vụ công tác quản trị tài chính, POS+ cung cấp thêm nhiều loại báo cáo mang tính phân tích nâng cao. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu một loại báo cáo có sẵn trên hệ thống phục vụ cho nhu cầu "phân tích gia tăng" của kế toán trưởng.

Đó là loại "Báo cáo phân tích theo chỉ tiêu":

bc%20phan%20tich%20theo%20chi%20tieu.jpg


Trong loại báo cáo này người dùng có thể tạo nhiều mẫu báo cáo, và có thể sửa mẫu báo cáo theo ý muốn phân tích

sua%20mau%20bao%20cao%20phan%20tich.jpg


Cơ chế của loại báo cáo này là:

  • Mỗi một mẫu báo cáo có một bộ chỉ tiêu phân tích (chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, chi phí,...)
  • Chỉ tiêu được tính toán dựa trên thông số chạy theo tài khoản kế toán hoặc theo công thức gàng buộc
  • Việc tạo mẫu chỉ thực hiện một lần, các số liệu kế toán sẽ tự động đưa vào báo cáo này (báo cáo số liệu tức thời)
  • Một số chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý, Lợi nhuận, Tỷ lệ giá vốn/ Doanh thu, Tỷ lệ TSCĐ/ Doanh thu, Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu,....

Chúng tôi đưa ra một hướng dẫn ví dụ cách tạo báo cáo phân tích theo chỉ tiêu, trong trường hợp đơn giản nhất:

Mẫu báo cáo có 03 chỉ tiêu phân tích:

- Doanh thu: Lấy số liệu từ tài khoản loại 5 (tức khai báo chỉ tiêu chạy theo tài khoản có đầu loại 5)

khai%20bao%20chi%20tieu%20doanh%20thu.jp

- Chi phí: Lấy số liệu từ tài khoản loại 6 (tức khai báo chỉ tiêu chạy theo tài khoản có đầu loại 6) 

khai%20bao%20chi%20tieu%20chi%20phi.jpg


- Lợi nhuận: giá trị bằng Doanh thu - Chi phí

khai%20bao%20chi%20tieu%20loi%20nhuan.jp

=> Sau khi khai báo các chỉ tiêu cho mẫu báo cáo, các Bạn có thể xem ngay kết quả tức thời với giá trị được lấy tự động lên từ số liệu kế toán nhập liệu!

ket%20qua%20bc%20phan%20tich%20theo%20ch


Nếu không tự thực hiện được Bạn vui lòng để lại tin nhắn hoặc liên hệ theo thông tin:

====================================================

Thông tin quản lý

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG TIN QUẢN LÝ

Đ/c: 117 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

ĐT: 08 6268 0851

HOTLINE: 0902807007 – 0902806007 – 093 84 73 007

Website: http://thongtinquanly.com

Mail: info@thongtinquanly.com

Leave a Comment

Gửi